Training Coaching en Didactiek

Algemene Informatie

Een programma met als doel het maximale rendement voor het team en individu

Inleiding

Coachen is een vak; en niet iets wat je tussen neus en lippen er even bij doet. Althans; als je het beste uit mensen wilt halen.

Hoe breng je mensen verder? Welke acties neem je wel en welke niet? En wat zijn de handige tools als coach? En wat is het verschil coachen en doceren?

Allemaal technieken en vaardigheden die we in deze training gaan toetsen aan de werkcontext en de praktijk van de deelnemers.

De training helpt je om met bruikbare en concrete instrumenten meer te halen uit jezelf als begeleider, coach of leidinggevende.

De training bestaat uit een theoriegedeelte waarin we ingaan op het principe “Adaptief Onderwijs” en wat dat model kan betekenen voor coaching van mensen in verschillende omstandigheden.

We gaan in op de kernbegrippen en de achterliggende materie van dit model en koppelen dit aan praktische werkvormen.

Verschillende coachtechnieken passeren de revue en worden middels praktijkoefeningen ook actief aangeleerd.

Daar waar nodig of wenselijk maken we gebruik van gastdocenten, specialisten of inhoudsdeskundigen om op die manier het beste programma te kunnen aanbieden.

Persoonlijkheidstesten als Birckmann kunnen we inzetten om de deelnemers een betere scan van zichzelf te laten krijgen en daardoor effectiever te worden in hun rol als coach of begeleider.

Vanuit een intakegesprek tussen NTBB en opdrachtgever zal altijd een oriëntatie plaatsvinden op behoefte, mogelijkheden en programma. Vanuit het NTBB zal dan een voorstel worden verzorgd met programma-inhoud, onderwijsinhoud en doelstellingen.

Doelstellingen

Algemeen:

  • De kandidaat is aan het einde van de training in staat het model “Adaptief Onderwijs” te herkennen en toe te passen als basis voor het coachen en begeleiden
  • De kandidaat heeft kennis van verschillende gangbare inhoud op het gebied van coaching; Roos van Leary, Mentale Weerbaarheid, Birckmann etc.
  • De kandidaat is in staat om vanuit een analyse een coachplan op te stellen voor een individu of team
  • De kandidaat is in staat om vanuit het plan te komen tot doelstellingen (SMART) t.b.v. een individu of team

Specifiek:

  • De kandidaat is in staat om vanuit een zelfscan te komen tot een individueel ontwikkelplan tbv eigen ontwikkeling als coach
  • De kandidaat is in staat om feedback te geven , te ontvangen en te verantwoorden
  • De kandidaat is in staat eigen leer en ontwikkeldoelstellingen te formuleren en deze om te zetten in onderwijsactiviteiten

Lesprogramma

Naar aanleiding van de vraag wordt er gekeken naar een programma wat het beste past bij de opdracht. We nemen daarbij een basisprogramma als uitgangspunt.

Het basisprogramma omvat een Tweedaagse programma waarin we op de bovengenoemde punten een onderwijsaanbod aanbieden.

Het programma is geschikt voor o.a.; praktijkbegeleiders, coaches, teamleiders  of trainers/docenten. Uiteraard maken we een “op maat” programma als er een specifieke groep is samengesteld vanuit uw organisatie.

Het programma kan “in company” worden aangeboden maar kan ook worden verzorgd op een externe locatie. Ervaring leert dat het extern organiseren een extra dimensie kan toevoegen. Voorbeeld daarvan kan zijn dat er een Tweedaagse op Texel wordt georganiseerd waarbij een compleet programma, gehele verzorging en logistiek wordt georganiseerd door het NTBB i.s.m. verschillende partners en bedrijven

In het geval van de laatste optie kunnen we ook elementen als teamvorming/teambuilding aanbieden binnen het programma.

Geïnteresseerd in Training Coaching en Didactiek?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NTBB via info@ntbb.nl