Teambuilding

Algemene Informatie

Het geheel is meer dan de som der delen…”

Aristoteles (Stageira, 384 v.Chr. – Chalkis, 322 v.Chr.)

Inleiding

Johan Cruijff gaf aan dat hij naar een teamprestatie keek als een groepsresultaat waarbij de zwakste schakel van de ketting altijd het eindresultaat bepaald. Je moet er dus voor zorgen dat alle schakels even sterk zijn en daarmee het hoogste resultaat kan worden gehaald.

Om ervoor te zorgen dat je als team optimaal presteert, of dat nu sport of werk is, is ervoor te zorgen dat je als team weet waar de sterke en zwakke punten liggen in je prestatiegebied. Het kennen en onderkennen van de kwaliteiten en ontwikkelingen van het individu is daarmee basis voor een teamprestatie.

 

 

Met een “maatwerk” programma wordt er een analyse gemaakt van uw team; welke gebieden en competenties zijn sterk en welke kunnen verbeterd worden. Tevens wordt er gekeken naar de algemene en specifieke ontwikkelbehoeften. Daarnaast worden er doelstellingen geformuleerd die zowel op groeps- als op individueel niveau kunnen worden herkend.

We kunnen door samenwerking met verschillende partners op verschillende locaties een mooi, uitdagend en interessant programma aanbieden.

Middels een divers programma waarin allerlei activiteiten kunnen worden ontplooid wordt een kwaliteitsslag gemaakt in de team-performance

 

Doelstellingen

Naar aanleiding van een analyse worden er doelstellingen geformuleerd in samenspraak met de klant, het NTBB en de betrokken docenten en trainers.

Deze doelstellingen worden in een divers programma en middels diverse activiteiten aangeboden en getoetst.

Door middel van evaluaties, feedback en andere vormen van interactie worden de doelstellingen getoetst bij deelnemers en andere betrokkenen.

Lesprogramma

Ook in de samenstelling van het programma willen we vanuit het NTBB maatwerk leveren.

Door samenwerking met verschillende partijen op verschillende locaties kunnen we naar gelang behoefte en wensen een doeltreffend en gevarieerd programma aanbieden.

Over de samenstelling van het programma doen we graag na een oriëntatiegesprek een voorstel.

Geïnteresseerd in Teambuilding?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NTBB via info@NTBB.nl