Team Resource Management

Algemene Informatie

In zeven competenties naar een optimale team-performance!

Inleiding

Om tot een maximale teamprestatie te komen is Team Resource Management(TRM) dé methode om daarin te ondersteunen. TRM biedt aan de hand van zeven hoofdcompetenties handvatten voor teams, organisaties en samenwerkingsverbanden om beter en effectiever te kunnen werken.

Deze competenties dienen als indicatoren en richtlijnen als het gaat om het formuleren van (oefen-) doelstellingen voor oefeningen en/of scenario trainingen. Tevens kunnen zij gebruikt worden als observatie instrumenten waarbij specifiek of een of meerdere competenties kan worden waargenomen.

 

 

De competenties zijn verder uitgeschreven in concreet handelend of zichtbaar gedrag. Dit maakt het gebruik makkelijker en efficiënter.

De zeven hoofdcompetenties zijn:

 • Communicatie
 • Leiderschap
 • Omgevingsbewustzijn
 • Assertiviteit
 • Missie en Planvorming
 • Besluitvorming
 • Aanpassingsvermogen en Flexibiliteit

Door middel van deze competenties kunnen individueel, per functie of per teamoptreden doelstellingen worden geformuleerd en geoefend.

 

Doelstellingen

De algemene doelstellingen vanuit TRM zijn onder andere:

 • Kennis van Theorie Team Resource Management (TRM)
 • Herkennen van doelstellingen vanuit de competenties TRM
 • Feedback kunnen geven en ontvangen vanuit simulatie, observatie en/of praktijk
 • Individueel en in teamverband doelstellingen kunnen benoemen, aanpassen en reflecteren op resultaat

Specifieke doelstellingen worden per individu, team of samenwerkingsverband opgesteld en zodoende vindt daar door middel van coaching en begeleiding maatwerk plaats.

 

 

Ook in het kader van specifieke teambuilding, teamontwikkeling en probleemindicatie kunnen de TRM worden toegepast en ingezet.

Lesprogramma

Binnen de training Team Resource Management (TRM) wordt binnen de lessen, oefeningen en waarnemingen in ieder geval aandacht besteed aan:

 • Kennis, inhoud en theorie Team Resource Management (TRM)
 • Kunnen formuleren van doelstellingen (individu/groep)
 • Simulaties
 • Feedback (inhoud, regels, toepassing)
 • Reflectie (intern/extern)
 • Reflecteren op doelstellingen en TRM competenties

Binnen de onderwijsomgeving wordt er gebruik gemaakt van “Blended Learning”. Dat houdt in dat er actief gebruik gemaakt wordt van verschillende digitale leermiddelen.

 

 

De deelnemers leren vanuit hun eigen arbeidspositie kijken naar de TRM inhoud en toepassingen en kunnen door de training de opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen in hun eigen werkcontext.

 

Geïnteresseerd in Team Resource Management?

Voor meer informatie over de mogelijkheden van Team Resource Management (TRM) voor uw context kunt u contact opnemen met info@ntbb.nl