Bleeding Control

Algemene Informatie

In het ergste geval het juiste kunnen doen!

Inleiding

Een veranderende maatschappij brengt ook nieuwe inzichten. Wat kunnen we verwachten en wat kan er gebeuren? En als er iets gebeurt hoe kunnen we dan het beste op een veilige manier hulp bieden? Vanuit dit soort vragen is de training “Bleeding Control” ontstaan. Deze training is tot stand gekomen door de praktijkervaringen van politie en defensie in Amerika. Zij hebben door de verwondingen van militairen in bijv. Irak, Afghanistan of Koeweit maar ook bij aanslagen in eigen land gekeken naar de efficiency van de EHBO/First-Aid technieken. Daaruit is gebleken dat met name bij hevige bloedingen de ‘standaard’ EHBO niet voldoende is. Daarbij is EHBO vaak protocolgericht (ABC methode) en dat is bij heftige bloedingen niet efficiënt. “Bleeding Control” maakt gebruik van de nieuwste inzichten, methodieken en materialen om levensgevaarlijke bloedingen snel en eenvoudig te stelpen waardoor levens gespaard worden. Daarnaast zijn de methodieken ook te gebruiken door elke omstander!

De actualiteit van het onderwerp voor de politie werd snel duidelijk door onder andere de recente gebeurtenissen in Parijs en Brussel. Bij confrontaties met terroristen  waarbij automatische wapens  en explosieven worden gebruikt zijn de verwondingen bij omstanders gelijk aan die van militairen in oorlogsgebieden. De kans dat beveiligingsfunctionarissen als eerste ter plaatse komen bij een situatie (ongeval, aanslag of school-shooting) waarbij een acute levensgevaarlijke bloeding gestopt moet worden is reëel. Daarbij komt dat de reguliere zorg van de GHOR direct na een aanslag niet vanzelfsprekend is. Immers de omgeving van een aanslag zal direct afgegrendeld worden en niet eerder worden vrijgegeven dan wanneer de DSI (anti-terreur eenheid Politie) alles gezuiverd heeft. Dit betekent dat deeerst aanwezige beveiligingsfunctionarissen in staat moeten zijn om zonder directe assistente van de GHOR acute eerste hulp te geven.

Vanuit deze waarnemingen is de training “Bleeding Control” in samenspraak met verschillende partijen en medische specialisten tot stand gekomen en wordt deze gegeven door trainers en docenten die ook actief zijn of zijn  geweest in de praktijk van beveiliging en politie. De training sluit naadloos aan op de bestaande EHBO/Reanimatie onderwerpen

Doelstellingen

Algemeen:

  • Kennis nemen van ontstaan “Bleeding Control”
  • Kennis nemen van theorie, inhoud en doelstellingen “Bleeding Control”
  • Kennis nemen van middelen, toepasbaarheid en technieken “Bleeding Control”
  • Kunnen toepassen van middelen, technieken en handelingen binnen “Bleeding Control”

Specifiek:

  • De student weet hoe hij de theorie van “Bleeding Control” middels handelingen kan toepassen in zijn of haar praktijk
  • De student is in staat om in praktijkoefeningen te laten zien dat de technieken worden beheerst en kunnen worden toegepast.

Lesprogramma

De training “Bleeding Control” wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het NTBB. Daarbij wordt de training verzorgd door trainers en/of docenten die in de praktijk actief zijn of zijn geweest.

Aan de hand van presentaties en ervaringen wordt de theorie aangeboden middels onderwijsleergesprekken, film en video, fotomateriaal, praktijk simulatie en interactie met de groep. Daarbij dient een PowerPointpresentaties als ruggengraat en bronnenboek.

Geïnteresseerd in Bleeding Control?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over “Bleeding Control” dan kunt u contact opnemen met info@ntbb.nl