OTO Scan

Algemene Informatie

Wat zijn onze eigen trainingskwaliteiten en waar kunnen we ons nog ontwikkelen?

Inleiding

Veel bedrijven en organisaties hebben de afgelopen jaren veel tijd, energie en financiële middelen geïnvesteerd in scholing en training van eigen mensen binnen hun organisatie. Dat heeft een zichtbare kwaliteitsverbetering opgeleverd en brengt de bedrijfsdoelstellingen en resultaten op een hoger niveau. Vaak zijn deze trainingen ontstaan vanuit de praktijk en een pragmatische aanpak. Deze opleidingen worden in het algemeen geschaard onder de noemer Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO).

Interessant kan zijn om te inventariseren waar de basiskwaliteiten liggen van een “eigen” trainingsmethodiek ligt. En uiteraard waar de mogelijkheden liggen tot verbetering en versteviging. Ervaringen uit verschillende bedrijfstakken en trainingsomgevingen kunnen daarbij helpen. Zeker in combinatie met een in de praktijk bewezen onderwijsconcept.

 

 

Door een scan van de eigen OTO organisatie kunnen we komen tot een analyse voorzien van adviezen, mogelijkheden tot ontwikkeling en verbeteringen op het gebied van OTO in de eigen organisatie. Daarbij kijken we niet alleen naar de inhoud, maar ook naar begeleiding van trainers en docenten. De kracht van het onderwijs, de training wordt namelijk bepaald door de kwaliteit van de docent voor de groep!

Doelstellingen

Algemeen:

 • Komen tot een analyse van de beginsituatie van een organisatie op het gebied van OTO binnen de organisatie
 • Komen tot een ontwikkelplan voor de eigen organisatie op het gebied van OTO
 • Komen tot adviezen op het gebied van ontwikkeling op inhoud, ontwikkeling trainers en docenten en organisatie
 • Komen tot borging binnen de organisatie van de uitgangspunten vanuit het ontwikkelplan
 • Implementatie Adaptief Onderwijs binnen OTO eigen organisatie

Specifiek:

Specifieke doelstellingen worden vanuit de analyse en in overleg met de organisatie opgesteld.

Lesprogramma

Vanuit de analyse en de eigen beginsituatie wordt er in overleg een lesplan samengesteld. Daarbij sluiten we aan bij de wensen en mogelijkheden van de organisatie. Onderwerpen en inhoud die in ieder geval wordt behandeld zijn:

 • Adaptief Onderwijs
 • Onderwijs en Doelstellingen
 • Coachen/Trainen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Evalueren
 • Lesplan ontwikkeling (mini/macro/kort/lang)
 • Borging
 • Portfolio

In het ontwikkelplan worden de bovenstaande onderwerpen beschreven en gekoppeld aan onderwijsactiviteiten. Daarnaast zullen de specifieke onderwerpen op een gelijke wijze vertaald worden naar onderwijsinhoud.

 

Geïnteresseerd in OTO Scan?

Voor meer informatie over de mogelijkheden van een OTO scan kunt u contact opnemen met info@ntbb.nl.