Omgaan met Agressie

Algemene Informatie

Deëscaleren is regisseren…

Inleiding

Help, een agressieve klant! Hoe gaat u daar als professional mee om? Hoe zorgt u dat de situatie niet escaleert? Dat vergt kennis, inzicht en oefening, het geen u leert tijdens de training “Omgaan met agressie”.
Tijdens de training leert u op professionele en effectieve wijze om te gaan met agressieve klanten. U leert uw eigen grenzen herkennen en weet dit op een respectvolle wijze te bewaken. Daarnaast leert u de verschillende vormen van agressie te herkennen en hoe u daar effectief mee om kunt gaan. U wordt zich bewust van uw eigen gedrag en handelen.

Als beveiliger maar ook als medeweker van een bedrijf of bij de overheid kunt u te maken krijgen met agressie. Agressie in welke vorm dan ook heeft altijd impact op uzelf en uw omgeving. Het op een juiste manier omgaan met agressie draagt in veel gevallen bij aan de-escalatie. In deze training leert u de verschillende vormen van agressie te herkennen en het daarop toepassen van de juiste gedragingen en communicatie waarbij u ook uw eigen grenzen leert te bewaken. U wordt zich bewust van uw eigen gedrag en handelen en leert wat effectief is binnen uw eigen verbale en fysieke mogelijkheden.

Doelstellingen

Algemeen:

– Kennis nemen van (de valkuilen van) het communicatieproces;

– Kennis nemen van de verschillende vormen van agressie en weten hoe hiermee om te gaan;

– Kennis nemen van persoonlijke (en andermans) grenzen en weten hoe deze te bewaken;

– Reflecteren op eigen gedrag; – Kunnen toepassen van gesprekstechnieken bij agressieve personen.

 

Specifiek:

De student weet hoe het communicatieproces verloopt en kent daarin zijn eigen rol en valkuilen; 

De student weet hoe hij agressief gedrag kan beïnvloeden; 

De student is in staat om in praktijkoefeningen te laten zien dat de technieken worden beheerst en kunnen worden toegepast.

De student is in staat om de verschillende verschijningsvormen van agressief gedrag te herkennen en hier een de-escalerende strategie op toe te passen

Lesprogramma

De training “Omgaan met agressie” wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het NTBB. Daarbij wordt de training verzorgd door trainers en/of docenten die in de praktijk actief zijn of zijn geweest.

Aan de hand van presentaties en ervaringen wordt de theorie aangeboden middels onderwijsleergesprekken, film en video, fotomateriaal, praktijksimulatie en interactie met de groep.

Geïnteresseerd in Omgaan met Agressie?

Voor meer info over de training kunt u contact opnemen met het NTBB via info@ntbb.nl