IRS-EM Training

Algemene Informatie

“Jij hebt controle over het incident, en niet andersom”.

Inleiding

Een incident of situatie onder controle krijgen; en dat terwijl de stress en de gevaars-setting hoog is. Wat houd je dan op de been en waar kun je op terugvallen. Met andere woorden; wat gaat mij helpen op het moment dat ik een situatie moet inschatten en beslissingen moet nemen.

De IRS-EM methode is een handelswijze binnen verschillende hulpverleningsdiensten en instanties die helpt om tijdens grote stresssituaties overzicht te houden en vanuit een structuur en informatie uiteindelijk de juiste beslissing te nemen.

 

 

Binnen de methode leer je informatie te verzamelen en deze te toetsen dmv een risico-inschatting en een scenario. Vanuit het worst- case scenario ben je uiteindelijk in staat om de juiste maatregelen te treffen. Of dit nu gaat om inzet, veiligheid of andere zaken in een incident of situatie.

Je leert te werken en te handelen met deze methode en de bijbehorende tools zodat je ze direct in je eigen werkomgeving kunt toepassen.

Uiteindelijk zul je sneller, veiliger en efficiënter in staat zijn je werk te doen binnen alle denkbare contexten!

 

 

Doelstellingen

Algemeen:

 • Kennis en vaardigheden aanleren van de methode IRS-EM
 • Kunnen gebruiken van de tools en hulpmiddelen binnen de methode IRS-EM
 • Kunnen werken, handelen en beslissen vanuit het Stroomschema IRS-EM
 • Feedback kunnen geven, ontvangen en accepteren
 • Evalueren

Specifiek:

 • Kunnen verzamelen van informatie door middel van juiste acties en handelingen
 • Kunnen inschatten van risico in de bijbehorende context
 • Kunnen benoemen van scenario’s; best, real en worst-case
 • Kunnen inschatten van effecten van maatregelen
 • Kunnen nemen, prioriteren en verantwoorden van maatregelen
 • Zelfreflectie kunnen toepassen op de persoonlijke effectiviteit en situationeel leiderschap
 • Kunnen samenwerken vanuit de methode IRS-EM met andere partners/systemen

Lesprogramma

Naar aanleiding van een intakegesprek zal er een verkenning plaatsvinden van de behoeften en trainingswensen.

Vanuit deze analyse zal er een lesprogramma worden samengesteld waarbij in ieder geval de volgende elementen te herkennen zijn:

 • IRS-EM Theorie
 • IRS-EM Stroomschema (theorie en praktijkoefeningen)
 • Simulaties en Praktijkoefeningen
 • Presentaties (bv. gastdocenten)
 • Persoonlijke Effectiviteit (feedback)
 • Stress (Mentale Weerbaarheid)
 • Situationeel Leiderschap
 • Partners

Binnen de onderwijsomgeving wordt gewerkt vanuit het principe “Blended Learning” en wordt de inhoud op diverse wijze aangeboden. Gebruikmakend van verschillende technische onderwijsleermiddelen.

Geïnteresseerd in IRS-EM Training?

Voor meer informatie aangaande IRS-EM en de mogelijkheden voor uw organisatie kunt u contact opnemen met info@ntbb.nl