Interview technieken

Algemene Informatie

Learning by doing!

Inleiding

De module “Interview technieken” is een vervolg training op de training Predictive profiling. In deze training wordt onder andere een verdiepingsslag gemaakt in het zogenoemde “security questioning” (SQ). De module is een tweedaagse training.

Het toepassen van “security questioning” draagt bij aan de proactieve methodiek die wordt ingezet om dreigingen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en hierop actie te ondernemen.

 

Hospitality in combinatie met Beveiligen

Het maken van contact met bezoekers en klanten en het stellen van slimme en onverwachte vragen met gebruikmaking van interview technieken is randvoorwaardelijk voor het werken als “profiler” in de rol van onder andere beveiliger en/of hospitality medewerker.

Tegelijkertijd is het natuurlijk niet de bedoeling dat klanten en bezoekers zonder slechte intenties hinder ondervinden van het contact met een profiler. Vandaar dat de training interviewtechnieken verzorgd wordt vanuit een klantvriendelijke, lees hospitality, benadering.

Deelnemers worden bewust gemaakt met betrekking tot hun sterke en zwakke punten in relatie tot de eigen communicatiestijl.

Doelstellingen

Wat levert de training interviewtechnieken op:

  • De deelnemer is in staat om een persoon die afwijkend of verdacht gedrag laat zien proactief te benaderen teneinde te voorkomen dat deze persoon tot kwaadwillend handelen komt.
  • De deelnemers is in staat om tijdens het gesprek met de voornoemde persoon aandacht te hebben voor zijn/haar non-verbale gedrag en daarbij eventuele discrepanties in het verbale- en non-verbale gedrag te herkennen.
  • De deelnemer is in staat, met behulp van de opgedane kennis en vaardigheden op een klantvriendelijke manier de persoon aan te spreken op het waargenomen gedrag en middels de aangeleerde interviewtechnieken achter de intentie te komen van de persoon.
  • De deelnemer is bewust van zijn/haar sterke en zwakke punten (blinde) vlekken in de relatie tot de eigen communicatiestijl.

 

Lesprogramma

Doelgroep

 Deze training is bestemd voor iedereen die werkzaam is in het publiek/ private domein. Zo is de opleiding o.a. een must voor beveiligers, politiefunctionarissen, receptionisten, winkelpersoneel en andere professionals voor wie persoonlijk en andermans veiligheid belangrijk is. Deze training sluit aan op de training Predictive profiling. Het volgen van deze training zonder deelgenomen te hebben aan de training Predictive profiling wordt afgeraden.

Het maximale aantal deelnemers is 12 personen. Deze worden twee dagen begeleid door twee trainers en op dag 2 sluiten daar twee trainingsacteurs bij aan.

 

 

Inhoud van de training interviewtechnieken

De training interviewtechnieken is praktijkgericht. In de training wordt doormiddel van theorie- en praktijkoefeningen de fijne kneepjes van het vak geleerd. Met behulp van verschillende werkvormen wordt de deelnemer geleerd om de juiste vragen te stellen.

  • Aanspreken van een onbekend

Een onbekende aanspreken kan spannend zijn. In het eerst deel van de training besteden we aandacht aan het aanspreken van een onbekend persoon. Tevens krijgen de deelnemers een opdracht om zoveel mogelijk te weten te komen over een onbekend persoon. Welke tactiek werkt het beste? Waar loop jezelf tegen aan?

  • De kracht van het vragenstellen

Interviewen lijkt misschien eenvoudig, maar in de praktijk gaat het om meer dan iemand vragen stellen. Je probeert in korte tijd iemand te doorgronden, beweegredenen boven tafel te krijgen en je bevindingen vervolgens te gebruiken in het gesprek. Hoe doe je dat en wat is je eigen invloed op een gesprek?

De deelnemers leren hoe je de juiste vragen moeten stellen om (verborgen) informatie naar boven te kunnen halen.

De kunst van vragen stellen ligt besloten in de LSD-formule: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. De kunst van het vragen stellen, begint met luisteren.

Het lichaam liegt niet

 Non-verbale communicatie is de taal van het lichaam. Als je gelooft wat iemand zegt dan beoordeel je onbewust of hetgeen de betreffende persoon zegt klopt met wat diegene uitstraalt.

Zijn er verbale en non-verbale aanwijzingen waaruit je kunt opmaken of iemand de waarheid vertelt of niet? Waar moet je dan op letten?

In de cursus wordt hier ruimschoots aandacht aan besteed en hiermee geoefend met acteurs.

  • Praktijk gericht SQ

In dit onderdeel komen alle onderdelen van de training bij elkaar. Gedurende een interview moet de kandidaat in staat zijn om de geïnterviewde laagje voor laagje af te pellen. Door middel van het praktisch beoefenen gaan de deelnemers zien welke obstakels ze tegenkomen en welke competenties bijdragen aan een succesvol interview. Tevens krijgt elke deelnemer persoonlijke feedback zodat hij/zij concreet kan gaan oefenen met de eigen ontwikkelpunten in relatie tot het toepassen van interviewtechnieken.

Deze werkvormen worden ondersteund met acteurs en video evaluatie.

 

 

 

 

 

 

 

Geïnteresseerd in Interview technieken?

Wilt u meer informatie over de training Interviewtechnieken dan kunt u contact opnemen met het NTBB via info@ntbb.nl