International Ship and Port facility Security Code (ISPS)

Algemene Informatie

Varend veilig!

Inleiding

De ISPS – opleiding is een officiële opleiding aanvullend op het beveiligers 2 diploma. Zonder deze opleiding mag de beveiliger 2 geen werkzaamheden verrichten als havenbeveiliger. De opleiding wordt daarom ook vaak als “Havenbeveiligersopleiding” gezien.

In de opleiding worden specifieke onderdelen van de havenwereld behandeld zoals de havenwetgeving, het ISPS als onderdeel van het SOLAS (Safety Of Live At Sea) opdragen door de I.M.O. (International Maritime Organisation) als onderdeel van de VN (Verenigde Naties). Daarnaast wordt de beveiliger 2 opleiding opgefrist en gekoppeld aan de dagelijks werkzaamheden van de havenbeveiliger.

 

Tijdens de opleiding maakt u kennis met de specifieke wereld van de haven. U krijgt een gedegen basis mee als bagage om uw werkzaamheden als havenbeveiliger in de haven te kunnen uitvoeren.  

AEO,  Airfreight Security en ISPS zijn allemaal ontstaan naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 te New York. Al deze  trainingen/opleidingen hebben dan ook als doel het veiligheidsbewustzijn te verhogen en de kans op een aanslag te verkleinen.

Doelstellingen

Algemeen:

– Kennis nemen van de verschillende wet en regelgevingen met betrekking tot havenbeveiligingswerkzaamheden.

– Kennis nemen organisatie van een Port-facility.

– Kennis nemen van de bevoegdheden van de havenbeveiliger en het praktisch toepassen van deze bevoegdheden.

 

 Specifiek:

– Door het vergaren van de benodigde kennis wordt de student voorbereid om het officiële examen Havenbeveiliger met positief resultaat te kunnen afronden.

 

Lesprogramma

De opleiding is verdeeld over twee trainingsdagen. De trainingsdagen zullen niet direct opeenvolgend worden gepland. Over het algemeen zitten er tussen de eerste en de tweede studie dag 5 tot 7 dagen waarin de student de tijd heeft dmv zelfstudie dag 1 te herhalen en zich voor te bereiden op dag twee.

 

De diverse presentaties zijn leidend voor beide studie dagen. De presentaties worden afgewisseld en aangevuld met diverse video’s / films, opdrachten en interactie tussen zowel de docent als de studenten als tussen de studenten onderling.

Geïnteresseerd in International Ship and Port facility Security Code (ISPS)?

Voor meer informatie over de training ISPS kunt u via info@ntbb.nl contact opnemen met het NTBB