Predictive Profiling

Algemene Informatie

“Kijken is 1, zien is 2…”

Inleiding

De e-learning Predictive Profiling biedt de beveiliger een krachtige en dynamische leeromgeving die hem of haar versterkt in het herkennen van afwijkend gedrag in de eigen werkcontext.

Predictive Profiling biedt een theoretische ondersteuning voor de toepassing in de praktijk. Juist door het steeds opnieuw weer toe te passen in de praktijk wordt het een krachtig instrument voor de beveiliger.

 

 

Predictive Profiling houdt in dat er wordt gekeken en geanticipeerd op het gedrag van omstanders en specifiek personen met kwade bedoelingen. Het komen “voor de ontwikkeling van een incident” is daarbij dus de kracht van deze manier van beveiligen.

De beveiliger is in staat om gedrag en situaties die afwijken aan elkaar te koppelen en daarop actie ondernemen. Daardoor ontstaat een sterke “situational awareness” bij de beveiliger.

Kenmerk van Predictive Profiling is dat er vooraf wordt gesignaleerd en dus ook vooraf actie kan worden ondernomen. Daarbij ligt de kracht dus in de pro-actieve actie en niet zozeer in de actie naar aanleiding van een incident. De beveiliger leert dus signaleren en regisseren in plaats van reageren.

In de e-learning leert de beveiliger de inhoud en toepassing van gedrag en het herkennen van afwijkend gedrag. Alle begrippen en content wordt aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden toegelicht en geconcretiseerd.

 

 

Doelstellingen

Algemeen:

  • De beveiliger leert de basisprincipes van Predictive Profiling in relatie tot de eigen werkcontext,
  • De beveiliger leert de content, technieken, kenmerken en het gebruik van Predictive Profiling in de eigen werkcontext.

Specifiek:

  • De beveiliger leert de kenmerken en principes van gedrag (algemeen/specifiek) van personen in de werkcontext,
  • De beveiliger leert de kenmerken van afwijkend gedrag en kan die benoemen vanuit de werkcontext.
  • De beveiliger leert afwijkend gedrag te signaleren, herkennen, benoemen en toetsen aan de eigen werkcontext,
  • De beveiliger leert het afwijkende gedrag te prikkelen en te toetsen aan de werkcontext
  • De beveiliger leert de juiste acties te koppelen aan de conclusies van de Predictive Profiling beveiligingsmethode

Lesprogramma

In de e-learning zijn de hoofdstukken in volgorde gerangschikt. Binnen de hoofdstukken zijn de diverse onderwerpen willekeurig te bekijken.

Wanneer u een hoofdstuk of een onderwerp heeft doorlopen dan kleurt deze donkergroen. Het programma onthoudt waar u gebleven bent wanneer u de volgende dag verder wilt gaan.

 

Alle teksten zijn ook ingesproken en kunnen bijna allemaal naar wens worden in- of uitgeschakeld door op het luidsprekersymbool te drukken.

Na ieder hoofdstuk zijn er vragen die u met een voldoende resultaat dient te beantwoorden om door te kunnen gaan naar het volgende hoofdstuk.

Is de uitkomst een onvoldoende dan brengt het programma u automatisch terug naar het begin van het hoofdstuk zodat u dit opnieuw kunt doornemen. Daarna krijgt u weer de gelegenheid om de vragen te beantwoorden. Eenmaal een hoofdstuk afgesloten dan is het hoofdstuk niet meer toegankelijk.

Geïnteresseerd in Predictive Profiling?

Voor meer informatie over de e-learning Predictive Profiling en de mogelijke toepassingen voor de eigen werkomgeving kunt u contact opnemen met info@ntbb.nl