Health Traject Individueel

Algemene Informatie

Een gezonde balans in werk, prive en mindset!

Inleiding

 • “De werkdruk in onze organisatie is hoog, we verwachten veel van onze mensen”. 
 • “Als onderdeel van een internationaal opererend bedrijf zijn we voortdurend in verandering. Dat is voor onze medewerkers niet altijd makkelijk”. 
 • “Ons ministerie heeft te maken met grote maatschappelijke opgaven, we voelen die druk voortdurend”. 
 • “Wij zitten in de ontwikkeling van software en apps. We hebben creatieve mensen nodig, die snel kunnen werken”. 
 • “De prestatiedruk bij de mensen van onze zorginstelling is best groot”. 
 • “Wij willen onze mensen de mogelijkheid bieden om het beste uit zichzelf te halen, dat motiveert ze het beste”.

Zomaar wat uitspraken van HR-managers uit ons netwerk. Ze maken duidelijk dat er in organisaties heel wat aan de hand is. Grote werkdruk, hoge prestatie-eisen, dreigende reorganisaties, hoog ziekteverzuim en burn-out, hoge verwachtingen van creativiteit, veel repeterende werkzaamheden. Kortom, de stress is hoog in organisaties. En werknemers vragen tegenwoordig meer terug dan inkomen alleen. Ontwikkelmogelijkheden, sociale contacten, betrokkenheid moeten ook de ruimte krijgen. Dat motiveert mensen tot goede prestaties.

De Health training is gebaseerd op meerdere wetenschappelijk bewezen trainingen om effectiever met stress en druk op het werk te leren omgaan. Het opent de weg naar meer focus en creativiteit in het werk. Daarom bieden wij voor organisaties de Health training ook in company aan.

 

 

Uit onderzoek naar de effecten van trainingen zoals Acceptance and commitment therapy, Mindfulness Based Cognitive Therapy and Stress Reduction, blijkt dat het positieve effecten heeft op stress, de mentale vaardigheden, productiviteit en onderlinge verhoudingen op het werk.

Mensen die meer mindful zijn:

 • hebben minder last van stress en negatieve gedachten.
 • signaleren sneller dat er wat aan de hand is en doen er dan ook wat aan.
 • ervaren contacten met collega’s positiever en communiceren makkelijker.
 • gaan beter om met conflicten, omdat ze zich minder snel bedreigd voelen.
 • zijn zelfbewuster en  vitaler.
 • zijn aandachtiger, hebben meer focus, zijn creatiever en presteren beter.

Mensen waarvan de psychologische flexibiliteit wordt verhoogd door deze training worden:

 • mentaal flexibeler
 • vitaler
 • zelfverzekerder

 

De training verminderd psychische klachten zoals stress, depressie en burn-out als ook het aantal dagen ziekteverzuim. Daarmee draagt deze training dus bij aan het welzijn en de productiviteit van zowel de organisatie als het individu.

Kortom, de Health training bevordert de fysieke en mentale gezondheid. Een incompany Health- training is daarom een logisch onderdeel van een eigentijds human-resourcesbeleid.

De aangeboden training is zinvol bij:

 • stress en burn-out
 • herplaatsings en re-integratietrajecten
 • organisatieverandering
 • persoonlijke effectiviteit

Doelstellingen

De onderdelen in de Health training zijn geen trucjes die je eventjes in een uurtje kunt leren. Het is een vaardigheid, een houding die je in veel gevallen in een aantal weken goed onder de knie kunt krijgen. Net zoals het trainen van de spieren en het verhogen van de conditie gaat het hierbij om het trainen van je “bewust-zijn-spier”. Door structureel oefenen kan de medewerker in korte tijd maximale resultaten behalen.

De Health training is geen vaardigheidstraining waar je tips en trucs krijgt. Het is primair werken aan een andere houding: hoe ga je om met stress, werkdruk, aandacht, focus, communicatie en creativiteit in je werk.

 

 

Ons in company aanbod is gebaseerd op de evidence-based training Acceptance en Commitment therapy en Mindfulness training. Dat is gewoonlijk een wekelijkse bijeenkomst en veel oefeningen thuis. In onze werkwijze is er veel aandacht voor oefenen, ervaren en theorie. De focus zal liggen op situaties waar de medewerkers tegenaan lopen wat hen belemmert om plezierig en effectief te kunnen werken.

Voor organisaties spitsen we de training toe op hun situatie. Voorbeelden zijn afkomstig uit organisaties waarmee we gewerkt hebben. Oefeningen worden aangescherpt met praktijkvoorbeelden uit de eigen organisatie en bedrijfscultuur. Omdat het hier een maatwerktraject betreft zal de uiteindelijke training in overleg worden aangeboden en volgt er voorafgegaan aan de training een intake. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid voor het bewaken van de hoge kwaliteit van de training. En we kijken naar de inbedding van de Health training in het human resources beleid. Van het management van de organisatie verwachten we dat de medewerkers de ruimte en steun voor deelname krijgen.

Naast de in company Health training bieden we ook verdiepingsworkshops aan.

Lesprogramma

De trainer

Onze trainer heeft uitgebreide ervaring en is gecertifieerd trainer van de volgende trainingen: Acceptance en Commitment Therapy /Mindfulness Based Cognitieve therapy/ Vaktherapeut beeldend/Neuro Linguistisch Programmeren/Voluit Leven (GGZ). Daarbij is onze trainer geregistreerd lid van diverse gerelateerde beroepsverenigingen.

Intake

Het traject welke het NTBB voorstelt start met een intake voor elke individuele deelnemer. Deze intake zal plaatsvinden door een interview. Hoofddoelstelling van dit interview is het meten van de bereidheid van de kandidaat om actief aan de training deel te nemen en thuis elke dag te oefenen. De trainer zal adviezen geven om ook onder werktijd effectief te kunnen oefenen. Zonder de intrinsieke wil om deze training te volgen en zelf ook tijd te investeren door elke dag een half uur te oefenen zal de kandidaat weinig tot geen meerwaarde ervaren door de aangeboden training.

 

 

Deel 1

In het eerste deel (de trainingen 1 t/m 3) staat centraal welke pogingen de medewerker heeft gedaan om van zijn problemen af te komen. In dit deel leert de medewerker dat er nadelen zijn aan vermijdingsgedrag en zijn pogingen om controle te krijgen op de klachten en problemen: het leven wordt zeer beperkt door controle-strategieën. Het bewust worden van deze strategieën is een belangrijk onderdeel. Daarbij is er veel aandacht voor de werking van de ademhaling en hoe deze als signalering kan fungeren. Ook wordt er stil gestaan hoe stress wordt veroorzaakt en welke effecten deze heeft op het denken, emoties en lichamelijke klachten. Deze effecten zullen merkbaar zijn voor de medewerker zijn maar ook zijn directe werkcontext.

Deel 2

In het tweede deel (de trainingen 4 t/m 6) ervaart de medewerker dat er andere manieren zijn om om te gaan met zijn klachten en problemen. De medewerker oefent met de bereidheid om negatieve emoties toe te staan en leert om niet samen te vallen met gedachten. Er ontstaat een ruimer besef van het zelf, waardoor ruimte ontstaat voor het leven naar de waarden die belangrijk worden gevonden. Doordat je leert met een zekere afstand naar je gedachten en emoties te kijken wordt de medewerker ook minder snel overspoelt. Want stress is vaak het product van eigen hersenspinsels: “ wat als…mijn presentatie nou niet goed gaat/mijn klant ontevreden is/ ik mijn targets niet haal”?

Deel 3

In het laatste deel (de trainingen 7 t/m 10) leert de medewerker om zijn energie vooral te steken in zaken waarop hij invloed heeft in zijn werkomgeving en mogelijk prive-omgeving. Hij verheldert zijn belangrijkste waarden, stelt tussendoelen en committeert zich aan acties om deze doelen te bereiken waardoor hij zich effectief als medewerker voor de organisatie kan inzetten.

Tijdpad

De duur van de trainingen is circa 20 weken, opkomst 1 x per 2 weken.

Geïnteresseerd in Health Traject Individueel?

Wilt u meer informatie over dit product dan kunt u contact opnemen met info@ntbb.nl