Bleeding Control Politiediensten

Algemene Informatie

Als eerste ter plaatse, en dan…..?

Inleiding

“Bleeding control”  voor de blauwe kolom

Een veranderende maatschappij brengt ook nieuwe inzichten. Wat kunnen we verwachten en wat kan er gebeuren? En als er iets gebeurt hoe kunnen we dan het beste op een veilige manier hulp bieden? Vanuit dit soort vragen is de training “Bleeding control” ontstaan.

Deze training is tot stand gekomen door de praktijkervaringen van politie en defensie in Amerika. Zij hebben door de verwondingen van militairen in bijvoorbeeld Irak en Afghanistan maar ook bij aanslagen in eigen land gekeken naar de efficiency van de huidige EHBO/First Aid technieken.

 

Uit onderzoek is vervolgens gebleken dat levensbedreigende bloedingen de grootste ‘te voorkomen doodsoorzaak’ is. Een groot aantal slachtoffers overlijdt nog voordat medische hulpdiensten ter plaatse zijn, met name door bloedingen die door omstanders of andere first responders met relatief  simpele handelingen kunnen worden  gestopt. Het kunnen stoppen van levensbedreigende bloedingen komt bij de ‘standaard’ EHBO onvoldoende aan bod. Daarbij is het EHBO protocol niet gericht op het uitvoeren van medische handelingen in een tactische situatie danwel in een situatie waarbij er nog (mogelijk) sprake is van dreiging. Bleeding control maakt gebruik van de nieuwste inzichten, methodieken en materialen om levensgevaarlijke bloedingen snel en eenvoudig te stelpen waardoor levens gespaard worden.

De actualiteit van het onderwerp voor de politie werd snel duidelijk door onder andere de recente gebeurtenissen in Parijs en Brussel. Bij confrontaties met terroristen  waarbij automatische wapens  en explosieven worden gebruikt zijn de verwondingen bij omstanders gelijk aan die van militairen in oorlogsgebieden. De kans dat bijvoorbeeld BPZ functionarissen als eerste ter plaatse komen bij een situatie (ongeval, aanslag of schoolshooting) of zelf slachtoffer worden van een aanslag of criminele daad waarbij zijzelf of collega’s gewond raken en waarbij een acute levensgevaarlijke bloeding gestopt moet worden is reëel. Daarbij komt dat de reguliere zorg van de GHOR direct na een aanslag niet vanzelfsprekend is. Immers de omgeving van een aanslag zal direct afgegrendeld worden en niet eerder worden vrijgegeven dan wanneer de DSI alles gezuiverd heeft. Dit betekent dat politiemensen in staat moeten zijn om, zonder directe assistente van de GHOR, acute eerste hulp te geven door middel van enkele snelle en simpele handelingen.

Vanuit deze waarnemingen is de Bleeding control in samenspraak met verschillende partijen en medische specialisten tot stand gekomen en wordt deze gegeven door trainers en docenten die ook actief zijn of zijn geweest in de politie praktijk. De training sluit naadloos aan op de bestaande EHBO/Reanimatie onderwerpen. Speciaal voor de BPZ en overige KMar/politiediensten biedt de training een tactisch component. Door middel van scenariotraining worden Bleeding control en andere essentiële levensreddende handelingen getraind onder tactische omstandigheden. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde lifeshooting situaties met onder andere de  inzet van sim wapens*

*begeleiding door eigen IBT/OBT docenten is hierbij een vereiste.

Doelstellingen

Doelstellingen

Algemeen:

      Kennis nemen van ontstaan “Bleeding control”

      Kennis nemen van theorie, inhoud en doelstellingen “Bleeding control”

      Kennis nemen van middelen, toepasbaarheid en technieken “Bleeding control”

      Kunnen toepassen van middelen, technieken en handelingen binnen “Bleeding control”

 

 

Specifiek:

      De student weet hoe hij de theorie van “Bleeding control” middels handelingen kan toepassen in zijn of haar praktijk

      De student is in staat om in praktijkoefeningen te laten zien dat de technieken worden beheerst en kunnen worden toegepast, ook onder tactische omstandigheden.

      Dit programma sluit aan bij de uitgeleerde IBT/OBT vaardigheden in relatie tot de thema’s Mentale Kracht en de module “extreem geweld”.

Lesprogramma

Lesprogramma

De training “Bleeding control” wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het NTBB (www.ntbb.nl). Daarbij wordt de training verzorgd door trainers en/of docenten die in de praktijk actief zijn of zijn geweest.

Aan de hand van presentaties en ervaringen wordt de theorie aangeboden middels onderwijsleergesprekken, film en video, fotomateriaal, praktijk simulatie en interactie met de deelnemers. Daarbij dient een PowerPointpresentaties als ruggengraat en bronnenboek.

Geïnteresseerd in Bleeding Control Politiediensten?

Wilt u meer informatie, of heeft u vragen over deze training? Neem dan vrijblijvend contact op met info@ntbb.nl