Birkman methode

Algemene Informatie

Birkman bied je een persoonlijke scan die je helpt maximaal effectief te worden in wie je bent!

Inleiding

De Birkman-methode is een zelfbeoordelinginstrument, ontwikkeld door dr. Roger Birkman van Birkman International in Houston.

Deelnemers vullen een uitgebreide vragenlijst in. Birkman International verwerkt deze tot een persoonlijke rapportage die ingaat op:
▪ beroepsmatige belangstelling
▪ stijl van werken: sterke en zwakke kanten
▪ behoeften ten aanzien van de werkomgeving
▪ stressgedrag

De Birkman-rapportages geven invullers een helder inzicht in hun sterkten en zwakten, behoeften, belangstelling en stressgedrag. Dit onafhankelijk feedbackinstrument vergroot het zelfinzicht. De totale rapportage bestaat uit ongeveer 75 bladzijden en is in het Nederlands, evenals de vragenlijst.
Er bestaat uitgebreide informatie over de statistische onderbouwing van de methode. Hier volstaat te zeggen dat de Birkmanmethode helemaal voldoet aan de eisen die aan een goede psychologische methode worden gesteld: gestandaardiseerd, objectief, betrouwbaar en valide.

Doelstellingen

De gehele rapportage bestaat uit verschillende (facultatieve) gedeelten:

1. Het kleurenprofiel – In dit deel wordt tevens uitgebreid beschreven welke belangstelling, voorkeursstijl, behoeften en stressgedrag u vertoont en hoe uit zich dat bij mensen die een andere kleur vertegenwoordigen.

2. Interessegebieden – Welke (werk)gebieden geven energie, en welke (werk)gebieden kosten energie en leveren uiteindelijk stress op.

3. Organisatorische kwaliteiten, werk- en denkstijlen

4. De karaktercomponenten, de sterktes, de behoeftes, wat heeft iemand nodig, wat zijn de valkuilen en wat is stressgedrag. Dit onderdeel geeft een individuele verdieping op het eerste algemene deel. Het gaat hierbij vooral om de dynamiek tussen de verschillende componenten en de overige onderdelen uit de rapportage. De karaktercomponenten zijn:

 • 1-op-1 relaties
 • Groepsrelaties – hoe ga je in het algemeen met groepen mensen om
 • De stijl van plannen en organiseren
 • Sturen, beheersen, initiatief nemen, leiding nemen/autoriteit
 • Teamverantwoordelijkheid versus individuele verantwoordelijkheid – waardoor wordt je gemotiveerd, hoe wordt je het liefst beloond
 • Denken versus doen, actiegerichtheid, hoe gebruik je je energie
 • Eisen die je aan het werk, jezelf en anderen stelt, uitdaging en risicobereidheid
 • Meespelen van gevoelens, subjectief/objectief
 • Omgaan met afwisseling en variëteit in werkzaamheden
 • Mate van onafhankelijkheid
 • Besluitvorming

5. De coaching tips, dit is interessant voor de leidinggevende. Het geeft informatie over hoe kan iemand het beste benaderd en gemotiveerd worden

6. Stressmanagement – hierin worden een aantal karaktercomponenten gecombineerd, waarvan gebleken is dat zij gevoelig zijn voor stress. Deze rapportage geeft tips hoe je stress kunt voorkomen en kunt managen.

 • Interpersoonlijke relaties (individueel versus groep)
 • Plannen en organiseren (structuur/afwisseling)
 • Conflicthantering (hoe ga je om met autoriteit en onafhankelijkheid)
 • Besluitvorming (denken versus doen)

7. Management- en organisatiestijl – dit gedeelte geeft informatie over hoe iemand omgaat, communiceert en acteert t.a.v. de volgende managementonderdelen:

 • Plannen maken (beleid en procedures; verbeteringen aanbrengen; plannen)
 • Organiseren (werkrelaties ontwikkelen)
 • Aansturen (communiceren, motiveren, onderhandelen, corrigeren)
 • Controleren (prestaties beoordelen, orde handhaven, rapporteren)
 • Kwaliteit-kwantiteit
 • Managen van veranderingen
 • Behandelen van klachten

8. Loopbaanrapportage/carrieremanagement – welke beroepen passen goed bij het profiel

9. Coachingsrapport – dit is een samenvatting van het complete rapport in leesbare taal met aanbevelingen voor coaching en/of persoonlijke ontwikkeling.

10. Differences to watch – deze rapportage geeft informatie over mogelijke aandachts- en/of conflictgebieden tussen 2 personen die met elkaar samenwerken

11. Big Five rapportage – dit is een rapportage waarin de populaire Big Five gecombineerd wordt met de karaktercomponenten van de Birkmanmethode.

12. 360° feedback – de Birkmanmethode in combinatie met 360° feedback – in deze rapportage worden de diverse componenten van de birkmanmethode gekoppeld aan 360° feedback.

13. Teamrapportages – geschikt voor teambuildingssessies waarbij de resultaten van het team als geheel gepresenteerd kunnen worden. Deze zijn beschikbaar als u en uw team het online- assesment invullen.

Lesprogramma

Een Birkman assessment verloopt volgens een aantal vaste stappen:

 • Een online vragenlijst die u zorgvuldig dient in te vullen.
 • Een +/- 2 uur durend consult met een gecertificeerde Consultant adhv het Birkman Report. Indien u dat wenst kan de datum voor dit gesprek reeds bij aanvraag worden vastgelegd. Houdt u er wel rekening mee dat tussen het invullen van vragenlijst en de datum van het gesprek minimaal 5 werkdagen moeten zitten.
 • Een persoonlijk Birkman® rapport wordt tijdens het gesprek aan u overhandigd en toegelicht. Dit bevat ongeveer 55 pagina’s.
 • Indien wenselijk kan aan dit assessment een coaching traject worden gekoppeld op thema’s zoals bijvoorbeeld ‘Persoonlijke effectiviteit’, ‘Leiderschap(stijlen)’ etc. Ter ondersteuning van een dergelijk traject ontvangt u een uitgebreide coaching rapportage die aansluit op uw Birkman Report en tevens kan worden gebruikt als Portfolio.

Geïnteresseerd in Birkman methode?

Mail voor meer informatie naar info@ntbb.nl