BHV Vervolgopleiding

Algemene Informatie

Kwaliteit die blijft!

Inleiding

Een BHV-er is de eerste schakel in de hulpverleningsketen. De BHV-er moet in staat zijn om binnen de organisatie, goed en verantwoord om te gaan in geval van een calamiteit en of ontruiming.
Bijvoorbeeld het verlenen van Eerste Hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, of het melden van een incident en het ontruimen van een gebouw.

Binnen een organisatie vormen meerdere Bhv-ers een team om zo snel en veilig mogelijk te kunnen handelen tijdens een incident. Daarbij zijn zij ook het aanspreekpunt voor de hulpverleningsdiensten als deze gearriveerd zijn. Samenwerking en informatieoverdracht is hierbij een cruciaal thema.

De BHV compleet vervolgopleiding voorziet in alle bovenstaande vraagstukken en is opgebouwd uit een combinatie van deze leerelementen, wij kunnen dit verzorgen in een 1 daagse opleiding of met behulp van E-learning.

Aangevuld met een praktijk dagdeel waarin deze theorie en kennis wordt geoefend in praktijksituaties gelieerd aan de eigen werkomgeving.

Doelstellingen

Binnen de E-learning BHV compleet vervolgopleiding wordt de theorie behandeld binnen de onderdelen levensreddende handelingen, brand, ontruimingen en communicatie:
– Stabiele zijligging
– Rautekgreep
– Heimlichgreep
– Reanimatie
– Bediening AED
– Ontstaan van brand
– Brandbestrijding
– Branddriehoek en Brandvijfhoek
– Deurprocedures
– Kleine blusmiddelen

Voor deelname aan het praktijkgedeelte is een voldoende score binnen de E-learning een voorwaarde. De E-learning wordt daarom ook afgesloten met een toets.

Lesprogramma

Binnen het praktijkgedeelte wordt met de volgende onderwerpen en technieken binnen de onderdelen levensreddende handelingen, brand, ontruimingen en communicatie geoefend:
– Aanleggen verbanden
– “Stop the Bleed”
– Reanimatie
– Bediening AED
– Ontruiming
– Stress beleving
– Blussen van een brand

Bovenstaand programma voldoet aan de eisen die vanuit wetgeving worden gesteld aan de BHV organisatie op locatie.
Indien de cursus BHV compleet vervolgopleiding met een voldoende resultaat is afgerond ontvangt de deelnemer een BHV certificaat en BHV pas, van het NIBHV ( Nederlands Instituut Bedrijfs Hulp Verlening ).

Geïnteresseerd in BHV Vervolgopleiding?

Voor meer informatie over de BHV vervolgopleiding kunt u contact opnemen met het NTBB via info@ntbb.nl