Authorised Economic Operator (AEO)

Algemene Informatie

Veiligheidsbewustzijn!

Inleiding

De AEO – training is er opgericht om werknemers werkzaam bij AEO gecertificeerde bedrijven de verplichte veiligheidsbewustzijnscursus aan te bieden.

Als een bedrijf AEO gecertificeerd is betekent dit dat het bedrijf deelnemer is van een transportveiligheidsketen. Als het bedrijf AEO gecertificeerd is heeft dit voor het bedrijf zowel economische voordelen als een snellere afhandelingen van de goederenstroom. Het AEO gecertificeerd bedrijf moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen op het gebied van beveiliging. In deze veiligheidsbewustzijns training worden de deelnemers bewust gemaakt over de gevaren voor het bedrijf, de werknemers en de toeleveranciers die allemaal te maken hebben met de veiligheid van het transport van goederen. AEO,  Airfreight Security en ISPS zijn allemaal ontstaan naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 te New York. Al deze  trainingen/opleidingen hebben dan ook als doel het veiligheidsbewustzijn te verhogen en de kans op een aanslag te verkleinen.

Doelstellingen

Algemeen:

– Kennis nemen van de verschillende wet en regelgevingen met betrekking tot AEO

– Kennis nemen van de transportveiligheidsketen.

– Kennis nemen van de verschillende autoriteiten belast met toezicht op de veiligheid van de transport sector.

 

 

 

Specifiek:

– Door het vergaren van de benodigde kennis zal de deelnemer meer inzicht krijgen in het belang van de veilige transportketen en de beveiliging van het bedrijf.

– De deelnemer zal door de diverse onderwerpen een groter veiligheidsbewustzijns niveau krijgen waardoor hij/zij in staat is om eventuele dreigingen tegen het bedrijf of derden te onderkennen en te voorkomen.

Lesprogramma

De training AEO wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het NTBB. De training wordt verzorgd door trainers/docenten die actief zijn in de praktijk of zijn geweest. De training duurt 3 uur.

 De training zal aan de hand van presentaties worden gegeven aan de deelnemers. De presentatie wordt afgewisseld en aangevuld met diverse video’s / films, opdrachten en interactie tussen zowel de docent als de studenten als tussen de studenten onderling.

Geïnteresseerd in Authorised Economic Operator (AEO)?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de AEO training voor uw bedrijf of instantie dan kunt u contact opnemen met het NTBB via info@ntbb.nl