Airfreight Security Training (AFS)

Algemene Informatie

Veiligheid in vracht!

Inleiding

De AFS – training is er opgericht om werknemers van bedrijven waar gewerkt wordt met luchtvrachtzendingen de vereiste veiligheidsbewustzijns cursus te laten volgen. Deze cursus is een wettelijke vereiste voor medewerkers van bedrijven waar luchtvrachtzendingen worden klaargemaakt, verpakt of opgeslagen. Door deze training kunnen de werknemers zelfstandig hun werkzaamheden uitvoeren in de ruimtes waar deze luchtvrachtzendingen worden behandeld.

 

 Als deze training niet is gevolgd door een persoon die werkzaamheden verricht in deze ruimtes dag mag deze persoon niet zelfstandig verblijven in deze ruimtes.

Ook voor bedrijven die diensten verlenen aan bedrijven die deelnemer zijn  binnen deze luchtvrachtveiligheidsketen is het raadzaam om deze training te volgen om te voorkomen dat een medewerker de gehele dag begeleid moet worden door een medewerker die niet getraind is.

AEO,  Airfreight Security en ISPS zijn allemaal ontstaan naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 te New York. Al deze  trainingen/opleidingen hebben dan ook als doel het veiligheidsbewustzijn te verhogen en de kans op een aanslag te verkleinen.

Doelstellingen

Algemeen:

-Kennis nemen van de verschillende wet en regelgevingen met betrekking tot Airfreight Security.

– Kennis nemen van de luchtvrachtveiligheidsketen.

– Kennis nemen van de verschillende autoriteiten belast met toezicht op de veiligheid van de burgerluchtvaart.

 

 

Specifiek:

– Door het vergaren van de benodigde kennis zal de deelnemer meer inzicht krijgen in het belang van de veilige luchtvrachtketen.

– De deelnemer zal door de diverse onderwerpen een groter veiligheidsbewustzijns niveau krijgen waardoor hij/zij instaat is om eventuele manipulaties van luchtvrachtzendingen te onderkennen en te voorkomen.

Lesprogramma

De training AFS wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de het NTBB. De training wordt verzorgd door trainers/docenten die actief zijn in de praktijk of zijn geweest.

De training duurt 4 uur en wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat zal de deelnemer worden voorzien van een certificaat.  

Geïnteresseerd in Airfreight Security Training (AFS)?

Voor meer informatie over de AFS trainingen kunt u contact opnemen met het NTBB; dit via info@ntbb.nl